Regulamin

 1. Pokoje w Spillo B&B wynajmowane są na doby a Goście zobowiązani są do zameldowania się na podstawie dokumentu tożsamości. Pokój może zostać wynajęty na okres krótszy – warunki i opłata są wtedy negocjowane z pracownikiem Spillo B&B
 2. Doba hotelowa zaczyna się o godzinie 14:00 a kończy dnia następnego o 11:00. Gości obowiązuje stosowne zachowanie i niezakłócanie ciszy nocnej.
 3. Rezerwując pokój w Spillo B&B Gość określa czas swego pobytu, w przypadku braku takiego określenia przyjmuje się, że pokój został wynajęty na 1 dobę.
 4. Jeśli Gość nie zwolni pokoju do godziny 11:00 w południe w dniu, w którym upływa termin najmu pokoju zobowiązany jest uiścić opłatę w wysokości 1 noclegu.
 5. Życzenie przedłużenia pobytu należy zgłosić do godziny 10 rano dnia, w którym upływa termin najmu pokoju.
 6. Pracownik Spillo B&B może nie uwzględnić prośby o przedłużenie pobytu w przypadku braku wolnych miejsc.
 7. Gość nie ma prawa przekazywać zwalnianego przez siebie pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął jeszcze okres, za który uiścił należna opłatę.
 8. Gość zobowiązany jest poinformować pracownika Spillo B&B o ewentualnych wizytach osób, które nie są zameldowane.
 9. Pracownik może odmówić zgody na wizytę osób nie zameldowanych.
 10. Osoby nie zameldowane nie mogą przebywać w nim między godziną 22-7 rano.
 11. Gość ma prawo odmówić usług sprzątania wynajętego pokoju. W tym wypadku należy poinformować o tym pracownika w dniu przyjazdu.
 12. Za usługi prania i prasowania pobierana jest dodatkowa opłata w wysokości 20 PLN za pranie i 25 PLN za prasowanie.
 13. Śniadanie serwowane jest od 8-10 rano. Na prośbę gościa śniadanie może zostać podane o godzinę wcześniej lub później, jeśli jest to możliwe z przyczyn organizacyjnych.
 14. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz palenia z wyjątkiem wyznaczonych miejsc poza budynkiem. Złamanie zakazu obłożone jest karą umowną w wysokości 200 PLN.
 15. Opłata za zgubienie klucza wynosi 50 PLN (dotyczy pokoju).
 16. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkie uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów i sprzętów znajdujących się na terenie Spillo B&B.
 17. Cenne przedmioty należy pozostawić w depozycie, gdyż w przeciwnym wypadku nie ponosimy odpowiedzialności za ich utratę.
 18. Jeżeli Gość, który dokonał rezerwacji bez wpłaty zaliczki (wniesienia opłaty) i pozostawienia numeru telefonu, pod którym można się z nim skontaktować (lub pod podanym numerem nie można się z nim skontaktować) a nie pojawi się w Spillo B&B do godziny 16.00, pracownik ma prawo wynająć pokój innej osobie bez prawa do roszczeń ze strony Gościa.
 19. Jeżeli Gość po dokonaniu rezerwacji życzy sobie wystawienia zaświadczenia o dokonaniu rezerwacji i wniesieniu opłaty za pobyt (np. w celu uzyskania wizy), wystawiamy takie zaświadczenie wraz z potwierdzeniem wniesienia opłaty oraz możemy wysłać je do wskazanej polskiej ambasady lub konsulatu. Wniesiona opłata jest bezzwrotna, niezależnie od powodu rezygnacji z pobytu.
 20. Powoływanie się na niezapoznanie się z powyższym regulaminem nie zwalnia z jego stosowania.
Regulamin wchodzi w życie w dniu 15 marca 2013